top of page

Resumé CO2

Bijgewerkt op: 7 feb. 2020


Het verbaast me dat er in het publieke debat voornamelijk over de reductie van de CO2-uitstoot wordt gesproken. Natuurlijk is dat nodig. Bovendien biedt ons dat de kans om een aantal maatschappelijke problemen en kwalijke productieprocessen te herzien. Maar met alleen reductie komen we er niet. In het pré-industriële tijdperk zat er gemiddeld 250 Gt CO2 in de atmosfeer. Nu is dat 850 Gt. Als we NU stoppen met fossiele brandstof, dan is de helft van de overwaarde pas over 50 jaar op een natuurlijke wijze geresorbeerd. Met andere woorden we hebben onafwendbaar met een apocalyptische scenario te maken. Tenzij we CO2 als mensheid zelf uit de atmosfeer gaan halen.


Global warming (GW) zet ook een aantal positieve terugkoppelingsmechanismen in werking: dat wil zeggen dat er veranderingen optreden die het effect versterken.

1. Hoe warmer de lucht wordt, des te meer waterdamp er in de atmosfeer komt. Dat versterkt het broeikaseffect.

2. Hoe warmer het water wordt, des te minder CO2 kan er in opgelost worden. Er komt dan dus meer CO2 in de atmosfeer.

3. Gebieden die nu permanent bevroren zijn (permafrost), zullen smelten. Daarbij komt veel ingevroren methaan vrij. De invloed van dit gas op GW is 25x sterker dan CO2.

4. Doordat de poolkappen smelten, wordt er minder warmte gereflecteerd (terug de ruimte in) omdat het oppervlak niet meer wit is.


Naast reductie en onttrekking van CO2, moeten we ons ook richten op oplossingen voor de - voor alsnog onafwendbare - consequenties.


11 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 comentário


cornelissemarije
cornelissemarije
02 de fev. de 2020

Er zit toch maar heel weinig CO2 in de lucht? Iets van 0,03%?

Curtir
bottom of page