top of page

Wat is natuur?

Bijgewerkt op: 16 apr. 2020

In Nederland is nauwelijks meer een stukje ongerepte natuur te vinden. Overal zijn de invloeden van de mens terug te vinden. De natuur wordt beheerd: cultuurnatuur, een contradictio in terminis. Cultuur duidt namelijk op een opgelegde orde en natuur streeft uit zichzelf naar een toenemende mate van wanorde. Natuur is mijns inziens ook zelfregulerend, dat wil zeggen: een ecosysteem gedijt prima zonder ingrepen van de mens. Anderzijds hecht ik ook waarde aan de opvatting dat de mens onderdeel is van de natuur, maar dan meer vanuit de taoïstische opvatting ‘wu wei’ - handelen door niet bewust te handelen. Helaas is dat ons (hier in het westen) niet gelukt. Het opleggen van orde aan systemen die naar wanorde streven, zorgt per definitie voor meer wanorde: wie orde zaait, zal chaos oogsten. En die toenemende chaos uit zich volgens mij in milieuvervuiling: verstoringen van complexe natuurlijke ecosystemen. De mens heeft onvoldoende zicht op de samenhang van alle parameters die natuurlijke ecosystemen in balans houden. Pogingen om toch te interveniëren, hebben dan ook niet zelden een averechts effect. Resumé: natuur is natuur als deze ongerept is, als de mens zich er niet mee bemoeit.

Wat versta jij onder natuur?

21 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page